Digital marketing ảnh hưởng đến hành vi khách hàng như thế nào?

digital-marketing-anh-huong-hanh-vi-khach-hang

Tác động của Digital Marketing đối với hành vi khách hàng hiện là một lĩnh vực được nghiên cứu kỹ lưỡng và có nhiều tài liệu. Từ góc độ kinh doanh, Digital Marketing có thể mang lại nhiều lợi ích bao gồm tăng nhận thức về thương hiệu, cải thiện trải nghiệm khách hàng và […]